Kyrkbåt Djupnäs II

1858 byggdes en kyrkbåt på Sollerön vid Siljan för att de människor i Västervåla socken, som bodde i Djupnäs på Åmänningens västra sida, skulle kunna ta sig till kyrkan på sjöns östra sida. Denna båt kom att användas som renodlad kyrkbåt men också för andra transporter en bit in på 1900-talet då den 1924 fördes till Vallby friluftsmuseum i Västerås där den fortfarande kan beskådas.

Stensunds folkhögskolas båtbyggarlinje byggde en förebildslik replika som sjösattes på Oljeöns dag den 7 juni 2009. Kyrkbåten fick namnet Djupnäs II.
Engelsbergsbygdens Intresseförening och Västervåla hembygdsförening äger och förvaltar Djupnäs II gemensamt.

Att hyra Djupnäs II

Kyrkbåten kan hyras i Ängelsberg och man bör vara minst sex roddare för att orka ro båten säkert. Största grupp som Djupnäs II tar (av säkerhetsskäl) är 16, varav 12 roddare.
Kortaste hyrtid med Djupnäs II bör vara 1 timme och längsta 4 timmar. Gruppen anger vid beställningen hur lång tid man har planerat för utflykten.


För information kontakta:

Staffan Söderholtz

070-327 49 10

staffan.soderholtz@gmail.com