Information om Ängelsberg

Platsen kallades Englikebenning då Engelsbergs bruk, med anor från 1300 talet växte fram. En av landets första järnvägar från 1856 transporterade malm och järn från gruvor och hyttor ner till Åmänningen vid Engelsberg som det stavades då. 1876 togs ett nytt spår från Mälardalen med anknytning från Stockholm i bruk för att år 1900 förlängas mot Ludvika. Decennierna vid denna tid präglades av en stark tillväxt. Den nya järnvägsknuten fick ett stationshus ritat av den kände arkitekten Erik Lallerstedt. Den framstående arkitekten Isac Gustaf Clason ritade tre byggnader, Ulvaklev, Hvilan och Odensnäs, vilka blev förebild för ett antal andra hus med träpaneler, torn och tinnar. En konstnärskoloni med bl.a. Olof Arborelius som tongivande, sökte sig till det ”nordiska ljuset”. Industri och kultur formade samhället hand i hand vid denna storhetstid.

Ängelsbergbygden i Västervåla socken sträcker sig från Virsbo i söder, på ömse sidor om sjön Åmänningen upp mot sjön Snyten, förbi Hästbäck till Karbenningsgränsen i norr. Vid Engelsbergs bruk grenar sig vägen, förbi Ennora, mot den pittoreska Ombenning by för att sedan gå vidare mot Fagersta. Från de skogsklädda höjderna ser man Åmänningens alla kuperade öar och holmar ända bort mot Landsberget med sina klapperstensfält, spår av Höga Kustlinjen (HKL). Halvarsviken, Skommarbo, Dunshammar, Sörby, Ennora m.fl. är uråldriga bosättningar vid Åmänningen. Totalt i Ängelsbergsbygden är cirka 400 personer bofasta. På sommaren betydligt fler, ett par hundra familjer har sitt sommarviste här.

Naturen i Ängelsbergsbygden har allt. Skogen bjuder på fantastiska bär- och svampmarker. Delar av markerna omkring Ängelsberg drabbades av den stora skogsbranden 2014. Branden bröt ut den 31 juli. På eftermiddagen och kvällen den 4 augusti får branden ett explosionsartat förlopp och hotar stora delar av Sörby, Västervåla, Ängelsberg och Stabäck. Invånarna evakueras. Av byarna är det Stabäck som drabbas värst med flera nedbrunna hus, dock inget boningshus. Efter den 4 augusti börjar branden komma under kontroll och efter några dagar kan de evakuerade invånarna återvända.

Bland fina stigar för motion såväl sommar som vinter kan man träffa på älg, rådjur, lo mm. Någon gång har rapporterats spår av varg och björn. Sjöarna, med Åmänningen, som den största, inbjuder till bad, fiske, paddling, segling, färd med motorbåt, och på vintern skridskoåkning och vintermete. Jakt och fiske är tillgängligt på olika sätt för den intresserade.

Förutom stationssamhället Ängelsberg, präglad av sin natursköna placering vid sjön Åmänningen, finns här Engelsbergs bruk, upptaget på Unescos lista över världsarv, vilka anses så betydelsefulla för mänskligheten att de skall bevaras för framtiden. Vidare hittar vi också världens äldsta bevarade oljeraffinaderi, ute på Barrön i Åmänningen med 5 minuters färja från stationshuset. Ön kallas allmänt för Oljeön. Dessa och övriga attraktioner lockar ett stort antal bussar med turister och mängder av besökare hit till Ängelsberg under företrädesvis sommarhalvåret. Som en följd härav har det etablerats näringsställen och kulturmötesplatser. Besöksnäringen är viktig för Ängelsberg, men därtill finns sedan länge större företag med annan typ av verksamhet. Mitt i samhället ligger Bergslagsgården, ett behandlingshem med nära 25 anställda. Bygden kan dessutom visa upp ett 30-tal mindre företag inom skilda verksamhetsområden.

Strömsholms Kanal kräver ett särskilt omnämnande med sin sträckning från Mälaren till Smedjebacken via ett antal sjöar där Åmänningen är den största. Med sina 26 slussar och ca 100 meters fallhöjd erbjuder det mer än 200-åriga transportsystemet en naturskön upplevelse för kanalfarare med båtar av alla slag.

Ängelsberg är en viktig del av Fagersta Kommun men det mesta av samhällelig och kommersiell service finns i centralorten Fagersta. Inriktningen i Ängelsberg ligger mer på besökarens behov, som näringsställen, konstgalleri, presentbutik, med flera liknande verksamheter. Under sommaren är Skulpturparken vid Snytån öppen för besök. Information om bygden och kommunen tillhandahålls på besökscentrum och vid Engelsbergs Bruk.

I Virsbo, vår grannort i söder, hittar vi livsmedelsaffär, pizzeria, bensinmack m.m.