Engelsbergsbygdens Intresseförening

Engelsbergsbygdens Intresseförening, EI, är en ideell förening med uppgift att verka för Ängelsbergsbygdens liv och utveckling, att tillvarata medlemmarnas intressen samt främja samarbete och kontakt.

Vi samarbetar med andra föreningar i och utanför bygden, med Fagersta Kommun och med företag/organisationer som kan bidra till bygdens utveckling. I vår bygd finns ungefär 400 permanentboende och ett stort antal fritidsboende.

Exempel på arrangemang, och andra aktiviteter, som vi genomför och medverkar i:

  • Vår biblioteksgrupp driver Engelsbergs Bibliotek med stöd av Fagersta Kommun.
  • Vi ger ut EI-Bladet 3-5 gånger om året.
  • Vi påverkar Vägverket, Länsstyrelsen och Fagersta Kommun i trafikfrågor.
  • Vi följer projekt Landsbygdsutveckling om utveckling av lokal service och lokalt näringsliv.

Föreningen har ca 160 hushåll som medlemmar. Medlemsavgiften är 100 kr för enskild person eller 150 kr per familj. Vill du bli medlem och vara med i gemenskapen, sätter du in medlemsavgiften på föreningens plusgirokonto 439 76 61-2.

Föreningens organisationsnummer är 879 000-4728 och föreningens adress är samma som ordförande. Biblioteket har adress Ängelsbergsvägen 29, 737 90 Ängelsberg